Productontwikkeling - zo gaat het in zijn werk

Een product op de markt brengen? Als een goed idee komt opzetten, sta je ongetwijfeld te springen om dat idee aan de rest van de wereld te introduceren. Om de lancering van een product tot een succes te maken, is het belangrijk de juiste stappen te nemen tijdens de productontwikkeling. Als het proces op de juiste manier wordt aangepakt, ontstaat er een voorsprong op de concurrentie. Dit brengt op zowel de korte als lange termijn onwijs veel voordelen met zich mee! Benieuwd naar het productontwikkelingsproces? Het wordt hieronder stap voor stap besproken.

Het proces in vijf stappen

De stappen van het productontwikkelingsproces kunnen door experts op een verschillende manier benoemd worden, maar uiteindelijk komt het grofweg op deze stappen neer.

Stap 1 - onderzoek en beoordeling van klantbehoeften

Deze stap wordt ook wel onderverdeeld in twee stappen: het onderzoek en de beoordeling. Het onderzoek gaat vooraf aan het idee. Het helpt bedrijven inzicht te krijgen in trends en de behoeften van klanten. Zo kan er snel op de huidige markt worden ingespeeld. Tijdens de beoordeling wordt gekeken hoe de resultaten van het onderzoek binnen de visie van het bedrijf passen. Dit is de eerste stap om een idee te ontwikkelen voor een product dat past bij het bedrijf en voldoet aan de behoeften van consumenten.

Stap 2 - het genereren van productideeën

Nu is het echte brainstormen begonnen. Welke ideeën passen binnen het kader dat bij de eerste stap is afgebakend? Er worden ideeën opgeworpen en deze worden aan verschillende pijlers getoetst. Is het idee financieel haalbaar? Past het bij de doelmarkt? Zijn er andere soortgelijke producten op de markt en zo ja, wat maakt dit potentiële product dan anders? Om de sterke en zwakke punten van ideeën en producten in kaart te brengen, wordt vaak de zogenaamde SWOT-analyse gebruikt.

Stap 3 - het concept opstellen

Is er een goed idee uit stap twee komen rollen? Tijd om het idee meer vorm te geven. Bij deze stap wordt concreet bepaald voor welke markt het product is, welke klantbehoefte het vervult, wat de productfunctie is, op welke wijze het concurrerende producten overstijgt en wat men verwacht er aan te verdienen. Naast de conceptbeschrijving wordt er in deze stap een prototype gemaakt en een film of presentatie.

Bij het maken van een prototype wordt de verzamelde informatie gebruikt om een fysiek product te maken. Het kan om een proef- of conceptprototype gaan of om een prototype dat volledig functioneel is en in principe klaar is om op een beurs tentoongesteld te worden.

Stap 4 - opstelling van productplan

Het productplan is een plan van aanpak dat de weg creëert om het product te ontwikkelen en te introduceren aan de markt. In het productplan komen onder andere de productdoelstellingen aan bod en er wordt beschreven hoe deze doelstellingen behaald moeten worden. Het helpt zowel de productie, marketing als verkoop in te kaderen. Het is concreet en gaat in op zaken omtrent planning, financiële aspecten en oplevering.

Stap 5 - de ontwikkeling en marktintroductie van het product

Nu is dan eindelijk de tijd aangebroken om het product te ontwikkelen. Het prototype wordt soms nog verder uitgewerkt en vervolgens kan de productie beginnen. Voor de marktintroductie van het product wordt eerst een strategie bepaald. Dit omvat onder andere het promoten van het product middels campagnes, beurzen, folders, etc. Voor de lancering zet het ontwikkelingsteam het commerciële materiaal online om naar een live status. De productmerknaam en de verkoopprijs worden vastgesteld en er kan wanneer nodig een verpakking worden uitgekozen. De juiste verpakking zal een grote impact hebben op de aantrekkingskracht van het product dat in de schappen komt te liggen. Zo kan er bijvoorbeeld voor foliedruk gekozen worden om een deel van de verpakking te accentueren.

Een succesvol product

De bovenstaande stappen geven beknopt weer hoe men van begin tot eind een product ontwikkelt. Belangrijk is dat bij de te doorlopen stappen een langetermijnvisie gehanteerd wordt. Dit zal ervoor zorgen dat het product niet enkel succesvol is tijdens de lancering, maar ook nog lang daarna. Dit is het recept voor het creëren van een succesvol, tijdloos en onmisbaar product!

Posted in:

0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *
­čŹ¬ Cookie instellingen
UniqueCarton maakt gebruik van cookies om uw bezoek aan onze website zo aangenaam mogelijk te maken. Gaat u akkoord met deze cookies?